temupir – Temup.ir

نویسنده: temupir

  • وضعییت Temup.ir

    جستجو به پابرگ افزوده شد، تیتر نوشته از “وضعیّت temup.ir” به “وضعییت Temup.ir” ویراست شد، 18:11 سه شنبه 25 مرداد 1401 آگوست 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. منوی پابرگ تعریف نشده بود افزونه ی ابزارک یا فهرست نیز فععال نیست که بسنجیم، در منوهای کلاسیک البتته نام Menu مطرح شده بود که استفاده…

  • فونت لنائیک

    این افزونه از مجموعهٔ قلم گوگل بهره می‌برد. دست کم از دو روش می‌توان این قلم را در سایت اجرا داشت، روش نخست بارگذاری آنلاین از ماخذ گوگل و روش دوّم دانلود و نصب افزونۀ قلم است، برای استفاده از روش نخست و بهره گیری از گوگل به عنوان CDN که محتوای ثابتی چون قلم…