وضعیّت temup.ir


در آپدیت خودکار اخیر قالب‌های دیفالت WordPress از نو به صورت خودسر نصب شده‌اند، پیشتر به این موضوع در Gardun.ir اشاره شده است، قالب‌های سال دو هزار و ده تا قبل قالب حاضر که منشعب از قالب سال دو هزار و بیست و دو است، این موضوع دست کم مربوط به دو یا سه نسخه قبل‌تر است که از حذف برای این مدّت صرف نظر داشته‌ایم، نسخۀ حاضر 6.0-beta3-53319، باغستان شهریار 03:14 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

سایت temup.ir به وردپرس 6 beta1 به روز رسانی شد پس از اعلام خطای به روز رسانی دیگری در دستور کار است و حذف

option_name = 'core_updater.lock'

که در بار نخست خطا تکرار شد که گویی پس از حذف از نو به پایگاه داده افزوده شده باشد، باغستان شهریار، 00:17 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

به نظر بخش منو از قالب پیشین فراخوانی می‌گردد با دو فضا، فوتر و رسانهٔ اجتماعی. ۱۳:۱۲ یکشنبه ۲۴بهمن ۱۴۰۰.

قالب به ۲۰۲۲ تغییر داده شد. یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.